Dobrý den!

Provozuji ambulanci klinické psychologie. Poskytuji pomoc dospělým i rodinám s dětmi při psychických, psychosomatických a vztahových obtížích formou psychoterapie, rodinné terapie a klasické homeopatie. Působím pro celý okres Náchod, částečně i pro Hradec Králové, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou.

Pro širokou veřejnost pořádám seberozvojové a sebezkušenostní setkání integrativních konstelací.

Mgr. Marek Vít

/ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

/ PSYCHOSOMATIKA

/ PSYCHOTERAPIE

/ HOMEOPATIE

/ INTEGRATIVNÍ KONSTELACE

Telefon:

777 052 569

 

Email:

vitm@post.cz

 

Adresa:

Alkalis Senior Rezidence

Na Chocholouši 409, 549 31 Hronov

CO A JAK
 

První konzultace je informační, trvá 1 až 1,5 hodiny a společně na ní domlouváme další postup, tedy vhodnou formu léčby či pomoci. Nabízí se psychologické poradenství, rodinná terapie, individuální psychoterapie, potřeba cíleného nebo komplexního vyšetření, homeopatie apod.

Doporučení lékaře není nutné. Přesto doporučuji na první setkání přinést relevantní lékařské zprávy.

Klasickou (konstituční) homeopatii poskytuji pouze v případě duševních a psychosomatických obtíží.

Nabízím pomoc s širokým spektrem duševních poruch: psychóza, schizofrenie, bipolární afektivní porucha, deprese, úzkosti, fobie, panická porucha, posttraumatická stresová porucha, poruchy příjmu potravy - mentální anorexie a bulimie, funkční poruchy spánku a sexuální poruchy, sebepoškozování, poruchy chování a emocí v pubertě a adolescenci.

Specializuji se na psychosomatické obtíže: funkční chronické a recidivující bolesti pohybového aparátu - zad a kloubů (bez somatického patologického nálezu), alergie, některé autoimunitní poruchy, astma, kašel, žaludeční vřed, průjem, nadýmání, syndrom dráždivého tračníku, některé kardiovaskulární symptomy, bolesti hlavy, migrény, ekzém, lupenka, urogenitální obtíže atd.

Dále poskytuji podporu v náročných životních situacích, partnerských a rodinných vztazích apod.

Samozřejmostí je pro mě spolupráce s odborníky jiných oborů.

Úzce spolupracuji s Diabasis - organizací, která pomáhá lidem, kteří zažívají mimořádné stavy vědomí, kdy se vynořování neobvyklých zkušeností může proměnit v potíže, které popisujeme termínem psychospirituální krize.

AKTUALITY
 

2., 5., 9., 12. a 13. 10. 2020

bude ambulance uzavřena. V případě potřeby akutního ošetření prosím kontaktujete ambulance klinické psychologie v Náchodě.

KVALIFIKACE
 

Odborné vzdělání

 • Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, jednooborová psychologie (1999-2005)

 • Výcvik v narativní terapii

 • Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch

 • Homeopatická akademie

 • Atestace v oboru klinická psychologie

 

Krátkodobé výcviky, kurzy a semináře

 • Daseinsanalytický výklad snů

 • Psychodiagnostická a psychoterapeutická práce s kresbou stromu

 • Imaginativní přístup k nočnímu snu

 • Základy systemických konstelací

 • Práce s časovou osou

 • Úvod do řízení a supervize

 • Základní kurz krizové intervence

 • Od fragmentace k integraci: aspekty práce s traumatem v kontextu biosyntézy

 • Základní kurz v Rorschachově metodě

 • Kurz v operacionalizované psychodynamické diagnostice

 • Focusing I. + II.

 • Deinstitucionalizace v oblasti psychiatrické péče

 • Případové konference zaměřené na člověka

 • Tematicko-apercepční test (TAT) a z něj vycházející diagnostické metody

Odborná praxe

 • Poradna pro rodinu, Pardubice

 • Denní psychoterapeutické sanatorium „Ondřejov“, Praha

 • Fokus Praha, Centrum Břevnov

 • Semiramis, Centrum rodinného poradenství, Nymburk

 • Terapeutické centrum Modré dveře, Kostelec n. Č. l. - externě

 • Lektor sebezkušenostního výcviku při Pražské vysoké škole psychosociálních studií - dosud

 • Diabasis, z. ú. - dosud

 • Psychologia Náchod, s.r.o. (ambulance klinické psychologie)

 • RIAPS Trutnov

 • Ambulance klinické psychologie, Rychnov n. Kněžnou

 • Cognitio, s.r.o., Náchod (ambulance klinické psychologie)

 • Centrum duševního zdraví, Pardubice

 

Členství v odborných společnostech

 • Asociace klinických psychologů

 • Česká asociace pro psychoterapii

 • Český homeopatický klub

PLACENÉ SLUŽBY
 

Psychologické služby jsou hrazené ze zdravotního pojištění.

Ambulance má smlouvu s pojišťovnami 111, 201, 205, 207 a 211

Taxy pro samoplátce a/nebo za služby, které nejsou hrazené zdravotním pojištěním:
 • úvodní konzultace/vyšetření: 1200 Kč (90 min.)
 • individuální terapie: 700 Kč (50 min.)
 • párová nebo rodinná terapie: 1000 Kč (75 min.)
 • výběr a doporučení homeopatika: 800 Kč
 • kontrolní homeopatická konzultace: 400 Kč (cca 30 min.)
 • jiné (vyšetření, zpráva aj.): 400 Kč/30 min. práce
 • integrativní konstelace: dle konkrétní akce
 
KONTAKT

Mgr. Marek Vít

AMBULANCE KLINICKÉ PSYCHOLOGIE PSYCHOTERAPIE A HOMEOPATIE

 
Telefon:

777 052 569

Email:

vitm@post.cz

Adresa:

Alkalis

Na Chocholouši 409, 549 31 Hronov

: 87231972

Číslo účtu:

670100-2203464787/6210

© 2020 by Marek Vít